Zástrčka typu M

Zástrčka typu M

Elektrická zásuvka typu M je elektrická zástrčka, která se běžně používá v některých částech světa. Její konstrukce a uspořádání pinů jsou navrženy pro splnění specifických elektrických standardů a normativů v daných regionech.

Charakteristickým znakem zástrčky typu M jsou tři kolíky uspořádané do trojúhelníkového tvaru. Tyto kolíky mají standardní rozměry a jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s odpovídajícími zásuvkami. Dva z těchto kolíků slouží k přenosu elektrické energie, zatímco třetí kolík slouží k uzemnění. Tento uspořádání pinů je specificky přizpůsobeno pro elektrické sítě a normy platné v regionech, kde se zástrčka typu M běžně vyskytuje.

Zástrčky typu M jsou často používány v některých afrických zemích, jako například Jihoafrická republika. Jsou také běžné v některých asijských zemích, a to včetně Indie. Tato specifická konfigurace zástrčky typu M je důležitá pro správné fungování elektrických zařízení v těchto regionech.

Je nutné být obeznámen s používáním zástrček typu M, zejména při cestování do zmíněných částí světa. Při připojování elektrických zařízení je nezbytné zajistit, že jsou kompatibilní s touto specifickou zástrčkou, aby nedošlo k problémům s napájením a bezpečností.

Tady můžete koupit redukci pro elektrickou zásuvku

Elektrická zásuvka typu M se používá v techto státech

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika

Svazijsko

Svazijsko

Singapur

Singapur

Pákistán

Pákistán

Nepál

Nepál

Namibie

Namibie

Mosambik

Mosambik

Malajsie

Malajsie

Macao

Macao

Lesotho

Lesotho

Srí Lanka

Srí Lanka

Indie

Indie

Izrael

Izrael

Botswana

Botswana

Bhútán

Bhútán