Zástrčka typu N

Zástrčka typu N

Elektrická zásuvka typu N je elektrická zástrčka, která se běžně používá v některých jihoamerických a afrických zemích. Tento typ zástrčky má specifické vlastnosti a konfiguraci pinů, které jsou navrženy v souladu s místními elektrickými normami a předpisy.

Charakteristickým rysem zástrčky typu N jsou tři kolíky uspořádané do trojúhelníkového tvaru. Tyto kolíky mají standardní rozměry, které jsou optimalizovány pro bezpečné a spolehlivé připojení k elektrickým zásuvkám.

Zástrčky typu N jsou běžně používány v zemích jako je Brazílie, Jihoafrická republika, a v některých dalších jihoamerických a afrických státech. Je důležité si být vědom tohoto typu zástrčky, zejména při cestování do zmíněných regionů, abyste byli schopni správně připojit svá elektrická zařízení a minimalizovali riziko kompatibilitních problémů.

Co se týče uspořádání pinů, první dva piny jsou umístěny ve spodní části trojúhelníkového tvaru a třetí pin je umístěn v jeho vrcholu. Toto uspořádání je standardizované a odpovídá místním elektrickým normám, aby bylo zajištěno správné fungování elektrických zařízení připojených k této zástrčce.

Tady můžete koupit redukci pro elektrickou zásuvku

Elektrická zásuvka typu N se používá v techto státech

Jihoafrická republika

Jihoafrická republika

Brazílie

Brazílie