Zástrčka typu O

Zástrčka typu O

Elektrická zásuvka typu O je speciální elektrická zástrčka, která se používá zejména v Thajsku. Její konfigurace pinů a uspořádání jsou navrženy s ohledem na specifika elektrických systémů a norm platných v této konkrétní oblasti.

Zástrčka typu O je běžně využívána v Thajsku, a to jak v domácnostech, tak v komerčních prostorách. Je důležité si být vědom tohoto standardu, zejména pokud plánujete cestovat do Thajska, aby bylo možné správně připojit elektrická zařízení a zabránilo se případným problémům s kompatibilitou.

Uspořádání pinů zástrčky typu O je charakterizováno třemi kolíky uspořádanými do trojúhelníku. Každý kolík má specifickou funkci a slouží k přenosu elektrického proudu. Toto uspořádání je specifické pro thajský elektrický systém a odpovídá místním normám a bezpečnostním předpisům.

Zástrčka typu O je klíčovým prvkem pro správné fungování elektrických zařízení v Thajsku a je důležité si být vědom tohoto standardu, zejména při připojování zařízení do místních elektrických sítí.

Tady můžete koupit redukci pro elektrickou zásuvku

Elektrická zásuvka typu O se používá v techto státech

Thajsko

Thajsko