Medvěd hnědý

Medvěd hnědý

Medvěd hnědý

Medvěd hnědý (Ursus arctos) je velký savec patřící do čeledi medvědovití. Tato druh medvěda je rozšířen ve velké části severní polokoule, včetně Evropy, Asie, Severní Ameriky.

Fyzický vzhled
Dospělí medvědi hnědí mohou dosáhnout hmotnosti od 90 do 1 400 kg, přičemž samci jsou obvykle větší než samice. Mají mohutné tělo s silnými končetinami a tupým obličejem. Srst může být od světle hnědé po tmavě hnědou až černou.

Životní prostředí
Medvědi hnědí obývají různorodá prostředí, včetně lesů, hor, bažin, rovinných oblastí a tundry. Jsou přizpůsobiví a mohou se vyskytovat v různých typech biomech.

Potrava
Jsou všežravci s převahou rostlinné stravy, která tvoří většinu jejich jídelníčku. Mezi jejich potravní preference patří ovoce, bobule, tráva, kořeny a hmyz. Avšak medvědi hnědí jsou schopni lovit menší savce a ryby, čímž si zajistí bílkovinnou stravu.

Životní cyklus
Březost u samic trvá přibližně 6 až 9 měsíců, po kterých se narodí obvykle 1 až 4 mláďata. Matka se o mláďata stará a chrání je několik let, až se naučí samostatně lovít a přežívat.

Interakce s lidmi
Medvědi hnědí jsou známí svou schopností uniknout lidským pozorováním a mohou být jak plachí, tak agresivní v případě ohrožení. Konflikty s lidmi mohou nastat, zejména pokud jsou medvědi přitahováni lidskými potravinami nebo když se nacházejí v blízkosti obydlených oblastí.

Ochrana a ohrožení
Medvěd hnědý je považován za málo dotčený druh, ale některé jeho populace mohou být ohroženy. Hlavní hrozby zahrnují ztrátu přirozeného prostředí, nelegální lov a konflikty s lidmi. Mnohé země vynakládají úsilí na ochranu těchto majestátních zvířat a udržení jejich ekosystémů.

Zvíře Medvěd hnědý žije v techto státech

Japonsko

Japonsko